top of page

NIEUWKOOP MAAKT HET AL 750 JAAR

 

 

 

 

Op 8 mei was de opening van de slootkunst. Deze expositie werd

door Jan Terlouw geopend samen met Wethouder Gerben van Duin.

Bij deze Slootkunst expositie hebben wij een speurtocht uitgezet.

Voor jong en oud, een heerlijk rondje langs de dijk en voorwetering.

Hier naast is deze gratis te downloaden.

 

Bij de opening van de slootkunst is ook de Stoel van de Toekomst

onthuld, deze stoel is geplaatst in de voorwetering (Dorpsstraat). 

De heer Jan Terlouw wil hiermee iedereen bewust maken dat we

aan de toekomst moeten denken. De klimaatveranderingen hebben

veel invloed en het is van belang dat we ervoor moeten zorgen dat

er andere keuzes gemaakt gaan worden voor de duurzame wereld

van morgen. Het is belangrijk de toekomst mee te wegen in de

beslissingen van vandaag. Er wordt daarom letterlijk een lege stoel

aangeschoven als symbool voor de toekomst. Een dergelijke stoel

past overal. Bij ondernemers, (sport)verenigingen of welke

organisatie dan ook.  

De Bibliotheek Rijn en Venen heeft in Het Techniek Huis in

Nieuwkoop op de dag van de opening Jan Terlouw geïnterviewd.

U kunt het interview bekijken en luisteren via

YouTube: https://youtu.be/qWoTFP5hr7A 

 

Nieuwkoop wil ook zeker aan de toekomst denken en werken. 

Zalencentrum "De Rank" heeft als eerste ondernemer in Nieuwkoop

ook de Toekomststoel erbij gezet. De "stoelen" zijn een beetje

opgeleukt met gebruikte materialen van De Rank, zodat het duidelijk

is dat deze voor de toekomst van De Rank staan.  

Ook de jeugdleden van Tennisvereniging TV Nieuwkoop zijn al een

Toekomststoel aan het maken. Deze zal ook binnenkort te bewonderen

zijn bij het sportcomplex in Nieuwkoop. 

 

GoedeDoelenDag Nieuwkoop en Nieuwkoop maakt het al 750 jaar

vraagt ondernemers, (sport)verenigingen of welke organisatie dan ook

om een Toekomststoel bij te zetten. 

Wil je ook laten zien dat je de toekomst belangrijk vindt, zet dan ook

een Toekomststoel bij je winkel, onderneming of (sport)vereniging. 

 

Wil je meer info of heb je wat ideeën nodig mail naar goededoelendagnieuwkoop@gmail.com 

 

 

 

 

speurtocht

De Rank Toekomststoel[7579].jpg
toekomst stoel (1).jpg
bottom of page